4 urteko ziklo integratua

4 urteko ziklo integratua (oinarrizkoa + ertaina) Ibilgailuen mantentze-lanak berria

4 urteko ziklo integratu berriak 2 urte ditu Karrozeriako Oinarrizko Graduko titulua lortzeko eta 2 urte Elektromekanikako Erdi Mailako titulua lortzeko.


Matrikula 4 urterekin egiten denez, Karrozeriako Oinarrizko Gradukoikasketak hasten dituzten ikasleek automatikoki jarraituko dute automobilgintzako familia bereko ikasketekin, Elektromekanikako Erdi Mailako ikasketekin...


Lehen 2 urteak amaitzean, ikasleek Ibilgailuen Mantentze-lanetako Oinarrizko Lanbide Titulua(Karrozeria espezialitatea ) eta DBHko Graduatu titulua lortuko dituzte. Gainera, hurrengo 2 urteak amaitzean, Ibilgailu Automobilen Elektromekanikako Teknikari titulua lortuko dute...

LANBIDE MODULUAK

Elementos Amovibles | 231h

Elementos mecánicos y sintéticos | 231h
Elementos fijos | 231h
Elementos estructurales del vehículo | 198h
Mecanizado básico| 66h
Inglés básico | 33h

Preparación de superficies | 231h

Embellecimiento de superficies | 231h
Formación y Orientación Laboral | 105h
Empresa e iniciativa emprendedora | 63h
Formación y Orientación Laboral | 105h
Formación en centros de trabajo (F.C.T.) | 370h

Motores | 198h

Sistemas de transmisión y frenado | 198h
Sistemas de carga y arranque | 198h
Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo | 165h
Sistemas de seguridad y confortabilidad | 132h
Mecanizado básico | 66h
Inglés técnico | 33h

Sistemas auxiliares del motort | 273h

Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección | 189h
Formación y Orientación Laboral | 105h
Empresa e iniciativa emprendedora | 63h
Formación en centros de trabajo (F.C.T.) | 380h

Total: 4000h

Solicitud de matriculación

Llámanos al 944 124 992 o solicita una cita a través de este formulario