Datuak babesteko politika

 

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren arabera (pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta haien zirkulazio libreari dagokienez), ikasleei eta orri honen gainerako erabiltzaileei alderdi hauen berri ematen zaie:

 

NOR DA ZURE DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA?

Datuen tratamenduaren arduraduna OTXARKOAGA PRESTAKUNTZA ZENTROA da.

Helbidea: Arbolantxa bidea 57, 48004 Bilbao (Bizkaia) eta IFK: R4800614B.

 

TRATATZEN DITUGUN DATU PERTSONALEN XEDEA
Zure datu pertsonalak helburu hauekin tratatu ahal izango dira:
· Gure ikastetxean azterlanak egiteko informazio-eskaerak kudeatzea.
· Gure jardueren eta eskaintza akademikoaren berri emateko.
· Gure zerbitzuak garatzeko eta emateko.
· Eskaintzen ditugun hezkuntza-zerbitzuetatik eratorritako legezko betebeharrak betetzeko.

DATUAK TRATATZEKO LEGEZKO LEGITIMAZIOA
Zure datuak tratatzeko lege-oinarria interesdunaren adostasuna da.

ZENBAT DENBORAZ GORDEKO DIRA ZURE DATUAK?
Ikaslearen ikasketa-espedientearekin lotutako datuak mugagabe gordeko dira, Hezkuntzari buruzko Lege Organikoaren arabera.
Harremanetarako datu pertsonalak gorde egingo dira interesdunak datuak ezerezteko eskatzen ez duen bitartean.
Legezko betebeharrak betetzeko erabilitako datuak legeria aplikagarrian ezarritako denboran gordeko dira.
Harpidetutako komunikazio elektronikoak bidaltzeko erabilitako datuak gorde egingo dira newsletterrean baja ematen ez den bitartean eta/edo aurka egiteko eta/edo ezabatzeko eskubideak baliatzen ez diren bitartean.
 

NORI EMAN AHAL IZANGO ZAIZKIO ZURE DATUAK?
Datuen hartzaileak datuak laga dakizkiekeen erakundeak dira.
Zure eskaera kudeatzeak ez du esan nahi datuak hirugarrenei lagatzen zaizkienik, legez nahitaezkoak diren lagapenak edo zuk baimentzen dituzunak izan ezik.
 

ZER ESKUBIDE DITUZU DATUAK EMATEN DIZKIGUZUNEAN?
Interesdunak bere datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko eta transferitzeko eskubideak balia ditzake.
Eskubide horiek baliatzeko, gutun bat bidali beharko diozu OTXARKOAGA prestakuntza-zentroari, edo, bestela, posta elektroniko bat bidali, helbide honetara: info@otxarkoaga.net
– Zuzenbidean baliozkoa den frogarekin batera bidali beharko da, NANaren fotokopia gisa, eta gaian “babestu datuak” adierazi beharko da.
   Dagokion idazkia deskargatu daiteke esteka hauetatik:

https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-acceso.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-rectificacion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-oposicion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-supresion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-limitacion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-portabilidad.pdf

Halaber, jakinarazten dizugu eskubidea duzula zure datu pertsonalen tratamenduaren ondoriozko erreklamazio bat aurkezteko Datuak Babesteko Espainiako Agentzian.
 

DATUEN SEGURTASUNA
Ematen diguten informazio pertsonal guztia konfidentzialtasunez tratatuko da, eta beharrezko segurtasun-betebeharrak beteko dira, baimenik ez duten hirugarrenek informazio hori eskuratzea eragozteko eta informazio hori baimenik gabe aldatzea, galtzea edo tratatzea saihesteko.

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren arabera (pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen prozedurari eta haien zirkulazio libreari buruzkoa), ikasleei eta orri honen gainerako erabiltzaileei alderdi horien berri ematen zaie: nor da datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna OTXARKOAGA prestakuntza zentroa. Helbidea: ARBOLANTXA bidea 57, 48004 Bilbo (Bizkaia) eta IFK: R4800614B.Datuen tratamenduaren arduraduna OTXARKOAGA prestakuntza zentroa da. Helbidea: ARBOLANTXA bidea 57, 48004 Bilbo (Bizkaia) eta IFK: R4800614B.