Misión, Visión y Valores

Misión, Visión y Valores

Misión, Visión y Valores

Xedea

OTXARKOAGA prestakuntza-zentroa Bilboko Gotzaindegiko ikastetxe bat da.

 

– Gure irakaskuntza-jarduera 12 urtetik gorako ikasleei zuzenduta dago, bai irakaskuntza arautuan, bai arautu gabean, eta arreta berezia eskaintzen diegu egoera ahulenean dauden pertsonei (eskola-porrota, gizarte-arazoak, hezkuntza-premia bereziak).
– Gure hezkuntza-eskaintzak ikasleen eta haien familien itxaropenei erantzun nahi die, prestakuntza integrala praktikatuz maila pertsonalean, sozialean eta erlijiosoan.
– Gure lana da, ahalik eta titulazio handienarekin, lan-munduan sar daitezen edo ondorengo ikasketetan jarrai dezaten laguntzea, ikasleen ezaugarrietara egokitutako irakaskuntza pertsonalizatuaren bidez.

Ikuspegia

Bilboko Gotzaindegiaren titulartasuna duen erakundea garenez, bere hezkuntza-zereginengatik aintzatetsia izan nahi dugu, Nazareteko Jesusen mezuaren printzipioetatik abiatuta,

 

– Langileek, ikasleek eta familiek eta inguruneak entzuteko eta inplikatzeko jarrera du.
– Ikasleen egoera-aniztasunari erantzun berritzaileak bilatzen, sustatzen eta praktikan jartzen dizkio.
– Gure hezkuntza-zereginean aurrerapen pedagogiko eta teknologikoak aplikatuz,
– Gure erkidegoko kultura eta hizkuntzei arreta eskainiz,
– Kultura jasangarria sustatuz,
– Laneko segurtasuna indartuz,
– Bideragarritasun ekonomikoa bermatzen duten kudeaketa-teknikak erabiliz,

– Hori guztia kudeaketa aurreratuaren printzipioetan oinarrituta.

Baloreak

Ongizatea

Ongizatea

– Gure lana norberaren eta besteen (ikaskideak, ikasleak) segurtasuna eta osasuna zainduz egiten dugu beti.

– Gure lana zabaldu dezagun ikastetxearen iraunkortasun ekonomikoa bilatuz, denboran zehar bere lana eta zerbitzua garatzen jarraitu ahal izan dezan.
– Konportatu gaitezen bakoitzaren bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzea errespetatuz, ikaskideen, ikasleen eta familien zerbitzuak eta jarduerak eta zentro gisa modu osagarrian egiten ditugunak babestuta gera daitezen.

Berrikuntza

Berrikuntza

– Bila dezagun gure lana eta gure lankideena etengabe hobetzea, gure gaitasunak garatuz, bai eta sormena eta berrikuntza ere eguneroko lanean, eraginkorrak izanik, kalitatezko hezkuntza lortzeko, enpresekin eta beste ikastetxe batzuekin benchmarkinga txertatuz, hobetzeko bide berriak bilatzeko.

Inplikazioa

Inplikazioa

– Gure lana arduraz, inplikazioz eta konpromisoz bete dezagun, ikastetxearen ikuspegia eta balioak geure sentituz.

Ikuspegia eta elkarbanatutako baloreak

Ikuspegia eta elkarbanatutako baloreak

– Lankidetzan jardun dezagun gure ikaskideekin, bizikidetza aberasgarria garatuz errespetuan, konfiantzan eta elkarrizketan oinarrituta, talde-lana egiteko oinarri gisa, guztiok beharrezkoak izango garelarik eta gure zentroaren misioa, ikuspegia eta balioak errealitate bihurtuko ditugularik.

Lankidetza

Lankidetza

– Egin dezagun gure lana, jakitun izanik esaten eta egiten dugunak eragina duela besteengan. Beraz, ikastetxe honetako hezkuntza-komunitatea osatzen dugunon onura kontzienteki bilatzen lan egingo dugu.

Zerbitzua

Zerbitzua

– Itxaropen handiekin jardun dezagun gutako bakoitzarengan, gure ikaskideengan eta ikasleengan, guztiok ezagut eta ase ditzagun gure hezkuntza-komunitateko kideen arrazoizko itxaropenak. Azal gaitezen eta hezi gaitezen guztion artean gure mundua bizitzeko moduko etxea izan dadin, orain eta etorkizunean.

Justizia soziala

Justizia soziala

-Gure gizartean okerren daudenekiko elkartasun- eta ekitate-jarrerak eta -portaerak gara ditzagun, justizia sozialarekiko konpromisoaren adibide bizia izan gaitezen zentroko harreman-eremu guztietan.

Berdintasuna

Berdintasuna

– Giro inklusiboa sustatzen dugu, non guztiak, generoa edozein dela ere, errespetuz eta balioz tratatuko diren. Bila dezagun estereotipoak ezabatzea, aukera-berdintasuna ematea eta gizabanako guztien ahalduntzea sustatzea.