DBH

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

Nori zuzendua:
 • 12-16/18 urteko gazteak, ikaskuntza praktikoagoa eta beren ezaugarrietara egokitua izateko interesa dutenak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatua lortu nahi dutenak.
Zer lortu nahi dugu?
 • Graduatua DBH egokitu baten bidez lortzea, gure erantzuna ikasleei egokitzeko, bakoitzaren ezaugarrietatik abiatuta, eta pertsonaren garapen integrala sustatzeko, maila intelektualean, motorrean, oreka pertsonalean eta afektiboan.
Nola?
 • Metodologia aktiboa eta parte-hartzailearekin
 • Ikasgaietan lortu beharreko edukiak eta gaitasunak esanguratsuagoak eta funtzionalagoak eginez.
 • Ikasgaiak elkarrekin lotutako proiektu eta tailerretan egituratuz (sukaldaritza, baratzea, asmakizunak eta makinak, komunikabideak, ezagutza historiko-geografikoa, ingurumena).
 •  Materialak ikasleen ezaugarrien eta landu beharreko proiektuen eta tailerren arabera landuz.
 •  Jarduera osagarriak eginez (irteerak, bisitak).
 • Gizarte-trebetasunak eta egituraketa kognitiboa lantzea.
 • 4. mailan, lan praktikoak ikastetxean dauden espezialitateetako tailer profesionaletan.
 •  Bere jardueren, ahaleginaren, parte-hartzearen, portaeraren eta lortzen duen aurrerapen pertsonalaren etengabeko ebaluazioa eginez.
 • Familiekin edo legezko arduradunekin lankidetza estuan arituz ikasleen eguneroko jarraipenean, une bakoitzean behar diren neurriak hartzeko.
 •  Gure ikasleekin esku hartzen duten kanpoko eragileekin sarean lan eginez.

DBHko aniztasunari erantzuteko neurriak

PROGRAMAK

Nori zuzendua
 • 13-14 urterekin Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailak egiten ari diren ikasleak.
 • Egoera pertsonal eta sozial zailetan dauden ikasleak, curriculum egokituagoa behar dutenak eta curriculum-desfasea gainditzeko eta DBH egiten jarraitzeko behar diren oinarrizko gaitasunak lortu behar dituztenak.
Zer lortu nahi dugu?
 • Haien portaera pertsonala eta soziala indartzea.
 • Autoestimua eta oinarrizko gaitasunak garatzea.
 • Hezkuntza-sisteman berriro integratzea ahalbidetzea.
Nola?
 • Ikasleen benetako beharretara egokituta, curriculumari, ordutegiei eta taldekatzeei dagokienez.
 • Jarrera- eta kognizio-aberasteko ekintzen bidez.
 • Talde berean bi irakasle egotea jarduera batzuetan, edo taldeak banatzea beste batzuetan.
 • Beste irakasle batzuen esku-hartze puntualak/sistematikoak ikasgelatik kanpo.
Nori zuzenduta
 • Aniztasunari arreta emateko ezohiko neurria. DBHko 1. eta 2. mailan matrikulatutako 14-16 urte bitarteko neska-mutilei  erantzuna ematen diena.
 • Hainbat arrazoi direla eta DBH arruntean hezkuntza-erantzun egokia aurkitu ez duten ikasleei.
Taldea
 • Gehienez 15 ikasle eta bi tutore.
 • Irakasleen talde murriztua.
 • Ordutegi trinkoa urte osoan zehar: 8:00etatik 14:20 arte.
 • Erabilera anitzeko gela txokoetan banatuta: teorikoak, aisialdia, informatika, irakurketa txokoa…
Helburua
 • DBH arruntera itzultzea edo Oinarrizko Lanbide-Heziketara (LHB) sarrera lortzea.
 • Egokitzapen pertsonala eta soziala erraztea.
 • Ikasleek beren buruarekiko konfiantza bereganatzea.
Tutoretza
 • Taldeko eta banakako tutoretzak.
 • Ikasleen jarraipena eta familiekin asteroko komunikazio (egunero beharrezkoa denean).
 • Jatorrizko zentroekin kontaktu arina.
 • Malgutasuna: ikasleen ezaugarrietara eta premietara egokitzea.
 • Beste erakunde batzuekin ere harremana.
 • Garrantzia berezia ematen zaio herkuntza-orientazioari, ikasle bakoitzarentzat egokiena den prestakuntza-ibilbidea burutzeko.
 • Jardeura osagarriak (gizarte eta hezkuntza-irteerak).
Metodologia
 • Manipulatzailea eta motibatzailea.
 • Ikasleekiko lotura emozional kontzientean oinarrituta.
 • Hasierako ebaluazio bat: materialak banaka egokitu eta ikasleen etengabeko ebaluazioa.
 • Ikasgai teoriko egokituak, tailer eta proiektuetan oinarrituta: zurgintza, elektrizitatea, iturgintza eta sukaldaritza.
Nori zuzendua
 • EAEra iritsi berri diren ikasleei, hasieran Zornotzako Lehen Harrera Adingabeen Zentroan daudenak, Aldundiaren tutoretzapeko beste zentro/pisu batzuetan sartzeko zain. Familiako erreferente heldurik ez dago, eta mugak ezartzea murriztuta dago Erkidegoko beste ikasle batzuekin alderatuta
 • Komunikazio-gaitasun oso mugatua dutenei, askotan, nulua duten ikasleak,
 • Horietako gehienek eskolatze irregularra dute jatorrizko herrialdean, eta kasu batzuetan ez dira eskolatuta egon, beren ama-hizkuntzan analfabetismo-egoeran baitaude.
 • gure hezkuntza-sistemarekiko curriculum-desfasea oso esanguratsua da. Gutxieneko maila akademikoak eskuratu behar dituzte, etorkizuneko programetan arrakasta bermatzeko.
 • Lan-munduan sartzeko interes argia duten ikasleei.
Zer lortu nahi dugu?
 • Ikasle iritsi berriei maila pertsonalean eta sozialean beharrezko jarraibideak eskaintzea, gure kulturan eta gizartean ondo integratzeko.
 • Beste hezkuntza-programa batzuetan arrakasta bermatzeko autonomia emango dioten gaztelaniaren oinarrizko komunikazio-estrategiak ematea.
 • Ikasgelan eta ikastetxean autonomia pertsonala lantzea, jardueretan eta berdinekiko harremanetan parte hartzea sustatuz eta pertsonen arteko harremanak sustatuz.
 • Jarrera pertsonalak eta sozialak lantzea, hezkuntza-aprobetxamendu ona izan dezaten.
 • Prestakuntza akademiko egokia ziurtatzea.
 • Aisialdirako aukera osasungarriak eta egokituak ematea, eta, gainera, gizarteratze egokirako ateak irekitzea.
 • Egokitu ezineko eta/edo desberdintasuneko egoera guztiak prebenitzea.
 • Tolerantzia, errespetu, laguntasun eta kultura berriekiko irekitasun balioak heztea eta garatzen laguntzea.
 • Aukera-berdintasuna erraztea.
 • Prestakuntza eta trebetasun profesionalak erraztea.
Nola?
 • Metodologia aktiboa, parte-hartzailea, dibertsifikatua, malgua eta ikasleen gaitasunei eta ikasteko erritmoari egokitua.
 • Oinarrizko gaitasunak diziplinartean lantzea.
 • Proiektu eta tailerretan oinarritutako funtzionamendua aukeratu dugu (profesionalki trebatzeko helbururik gabe): sukaldaritza, elektrizitatea, zurgintza, iturgintza, irakurketa-tailerra, kulturak eta hizkuntzak, bide-hezkuntza…
 • Tutoretza-lan hurbila, ikasleekiko jarraipen hurbila eta familiekiko komunikazio indartsua, arreta pertsonalizatua, indibidualizatua eta hurbila ziurtatuz.
 • Bizikidetza erraztuko duten jarrerak, erantzukizunak eta trebetasun sozialak lantzen ditugu, bai ikastetxean, bai gizartean eta herritarren artean.
 • Taldeko irakasle kopuru txikia.
 • Ikastetxetik kanpoko erakundeekin koordinatzea, baldin eta gure ikasleekin lan egiten ari badira.
Nori zuzendua
 • Curriculum-aniztasuna 16-18 urte bitarteko ikasleei zuzenduta dago (salbuespen gisa, 15 urterekin), eta graduatuak bide praktikoagoa erabil dezake horretarako.
Zer lortu nahi dugu?
 • Ikaskuntza praktikoa lortzea.
 • Etorkizun profesionala ezagutzea eta argitzea.
 • Jakin dezatela gure ikastetxeak zer aukera eskaintzen dizkien lanbide-heziketan jarraitzeko.
Nola?
 • Ikasturte batean edo bitan.
 • Irakasgaiak arloka taldekatuta, irakasle bakar batek emango ditu.
 • Talde txikiak.
 • Proiektuetan oinarritutako metodologia aktiboak.
 • Jarraipen hurbilarekin.
 • Astean 2 tutoretza-ordu.
 • 4. mailan, lan praktikoak ikastetxean dauden espezialitateetako tailer profesionaletan.
Norentzat
 • Ikasteko laguntza orokor eta intentsiboak behar dituzten 12 eta 20 urte bitarteko ikasleei zuzendua.
Helburuak
 • Gela horietako ikasleei beren beharren araberako hezkuntza ematea, ahalik eta modu eraginkorrenean garatu daitezen.
 • Ingurune desberdinetan ahalik eta modu autonomoenean parte hartzea ahalbidetuko dioten gaitasunak eskuratzea.
 • Bizi-kalitatearen eta ongizatearen maila gorena sustatzea.
 • Trebetasun sozialak garatzea ohiko inguruneetan ahalik eta gaitasun handienarekin moldatzeko, gaur egun eta etorkizunean pentsatuz (familian, eskolan, jardunean edo lanean hasi aurretik, aisialdian eta komunitatean).
 • Arau sozialak eta besteekiko errespetuzko jarraibideak, normalizazioa eta orokortzea erraztuko duten loturak ezartzea.
Nola
 • Arreta oso indibidualizatuaren bitartez.
 • Ikasleei arreta pertsonalizatua emanez eta beste ikasle batzuekin lankidetzan aritzeko egoerak ahalbidetuz.
 • Nabarmen egokitutako curriculum baten bidez, baliabide berezi intentsiboak eta jarraituak landuz; bai langileei dagokienez (LP eta HLE), bai espazioari, ekipamenduari eta material espezifikoei.
 • Oso egituratuta dauden ikaskuntza giroa eta inguruneak prestatuz (eguneroko lanaldiko sekuentzia erregularrak, ikusmen-gako etengabeak, zeregin-egutegiak etabar).
 • Oinarri gisa metodologia aktiboa eta funtzionala hartuta. Beharrezkoak diren trebetasunak ikasteko testuinguru erreal eta esanguratsuak landuko dira (jangelako elikadura, kafetegian freskagarri bat eskatzea, supermerkatuan dirua erabiltzea), horiek orokortu eta beste egoera edo testuinguru batean emandako antzeko jardueretan aplikatu ahal izateko.

Eskatu informazioa

Ateak zabalik,  zuk jarri data.

Deitu 944 124 992 telefono-zenbakira hitzordua eskatzeko, edo egin kontsulta formulario honen bidez.  Aukeratu aniztasunari erantzuteko neurria: