Camino Arbolantxa 57, 48004 Bilbao (Bizkaia)
Tel: +34 944 124 992 / Fax: 944 598 035

Erasmus +

Erasmus + en helburuak

Otxarkoagako Ikastetxe Profesionalean era guztietako proiektuak eta kolaborazioak jartzen dira martxan urtero. Erasmus + ez zen izango salbuespena, ezta?

Erasmus + proiektuak «Europako Estrategia 2020″ri laguntza ematen nahi dio, zeinetan justizia soziala bermatzea, gizartean barneratzea eta lanpostuen hazkunderako apustu tinkoa abian jartzen ari den. Horrez gain, Europako esparru estrategikoko hezkuntza lankidetza bilatzen da (ET 2020).

Azken helburu orokor bezala, Erasmus + ek herrialde desberdinen arteko garapen jasangarri bat bultzatu nahi du, Europar Batasuneko goi hezkuntzan sortu diren erronkei erantzun hobea ematearen xedearekin. Hemen dituzu programan proposatzen diren arlo espezifikoak:

 • Langabezia murriztu (batez ere gazteen artean).
 • Helduen hezkuntza sustatu (batez ere lan merkatuak eskatzen dituen gaitasun eta kualifikazio berrietan).
 • Gazteak animatzea Europar bizitza demokratikoan parte hartzera.
 • Berrikuntza, lankidetza eta zaharberritzearen aldeko jarrera proaktiboa izatea.
 • Eskola/Ikastetxeetako bertan behera uzte goiztiarrak ekiditea.
 • Europar Estatuko herrialde kideekin lankidetza eta mugikortasuna bultzatzea.

Erasmus + ofrece grandes oportunidades a personas y organizaciones en una fusión de 7 programas

Todos los años, en el Centro Profesional de Otxarkoaga se ponen en marcha numerosos proyectos. Y, dado nuestro compromiso social e integrador, Erasmus + no iba a ser una excepción. Erasmus+ contribuye a la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento, el empleo, la justicia social y la inclusión, y a los objetivos del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020).

Erasmus+ es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa. Su presupuesto, de 14 700 millones de euros, brindará a más de 4 millones de europeos la oportunidad de estudiar, formarse y adquirir experiencia en el extranjero.

Pero Erasmus+, que tiene una duración prevista hasta 2020, no va solo dirigido a los estudiantes. Al ser resultado de la fusión de siete programas anteriores, ofrece oportunidades a gran variedad de personas y organizaciones.

La Guía del programa Erasmus+ contiene información detallada sobre las oportunidades y los criterios para poder optar a ellas. También está disponible una guía de financiación indicativa para las oportunidades centralizadas.

Erasmus+ quiere también promover el desarrollo sostenible de los países asociados en el ámbito de la educación superior y contribuir a la realización de los objetivos de la estrategia de la UE para la juventud.

Dentro del programa se plantean los siguientes temas específicos:

OSCAR

Overcomin Students Challenges an Aiding Retention

OSCAR (Overcomin Students Challenges an Aiding Retention) proiektuaren helburu nagusia Europar Batasuneko antolakuntza taldeek martxan jar ditzazketen praktikarik onenak identifikatzea da, arazo mentalak direla eta ikasketak albo batera uzten dituzten ikasleen arazoa pairatu nahian. Horrez gain, begirada zabalago baten bilaketan, arazo hauek identifikatu eta landu ohi dira ongizate mentala lortzearen helburuarekin. Honekiko praktikarik onenak lortzeko ikerketa ugari burutzen dira eta tresna desberdinen erabilpena ere ezinbestekoa da. Idea nagusia, estandar multzo base baten sorrera da; hauek, gainera, bazkide edo lurralde bakoitzaren arabera pertsonalizatuak izatea bliatzen da.

Desarrollo de un conjunto común de estándares personalizables

El proyecto OSCAR (Overcomin Students Challenges an Aiding Retention) tiene como objetivo principal identificar las mejores prácticas sobre cómo las organizaciones de la Unión Europea abordan el problema del abandono de los estudiantes por tener problemas relacionados con la salud mental. Asimismo, también busca impulsar una visión más amplia con el objetivo de identificar nuevas formas para mejorar el bienestar mental y la manera en la que se aborda. Para plantear las mejores prácticas habrá que hacer un esfuerzo en investigación y hacer uso de diferentes herramientas; la idea es desarrollar la base de un conjunto común de estándares que, a la vez, puedan personalizarse para cada socio o territorio correspondiente.

oscar-erasmus +-otxarkoaga

The OSCAR project aims to identify best practice in how organisations across the EU tackle the issue of student drop out through having mental health challenges. It also aims to take a wider view through the approach of identifying ways of enhancing positive well being, as well as improving systems in mental health challenges. The best practice approach will arise from research and the synthesis of ideas into a trainers toolkit that will be developed based on a common set of standards but customised by each partner for their own territory.

SIMPLY INCLUDED 

Pedagogical methodologies ad materials supported by collective learning

Sinply Included proiektuaren kolidertza KulturLife-HETEL-ek eta guk (Otxarkoagako Ikastetxe Profesionalak) partekatzen dugu, arlo pedagogikoa geure ardura den einean.

Lan taldea honako hau izango da: ELAZIG MESLEKI ve TEKNIK ANADOLU LISESI (Turkía) Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (Eslovenia) PRO IFALL (Suedia) eta AB InterCultural Ísland (Islandia).

Proiektu honen jomuga, irakaskuntza profesionalean dauden ikasle kanpotarrei zuzendutako mentoring prozesu bat gidatzea da, gizartearekiko, beraien integrazioa eta enplegagarritasuna bermatzeko nahiean.

simply included-erasmus +-otxarkoaga

Este proyecto, al igual que el proyecto OSCAR, fue aprobado en la última convocatoria de la agencia nacional alemana, por lo que empezamos a trabajar sobre él en el año 19-20.

Este proyecto estará coliderado por KulturLife-HETEL, en la parte técnica de gestión del proyecto y por nosotros en la parte más pedagógica.

El grupo de trabajo será: ELAZIG MESLEKI ve TEKNIK ANADOLU LISESI (Turquía) Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (Eslovenia) PRO IFALL (Suecia) AB InterCultural Ísland (Islandia).

El objetivo de trabajo del Simply Included será establecer un proceso de mentoring dirigido al alumnado inmigrante de formación profesional para mejorar su integración y empleabilidad en la sociedad de destino.

DIVINA

Diversity in Adult Education (Divina EDU)

«Helduen Hezkuntzako Aniztasuna», Europar Batasunak finantziatu duen proiektu berri bat da (Erasmus + eko lankidetza estrategikoaren esparru barruan). Helduen hezkuntzan trebakuntza espezifikoak sustatu eta kudeatzeaz gain, helduen hezkuntzara bideratutako erakundeen aniztasuna kudeatzea ere bada helburuetako bat. Diversity proiektuak honako jomugak ditu:

 • Sentikorra izan eta gertaera guztien berri ematea.
 • Irakasle eta inplikatu diren beste alderdi guztien garapen pertsonala bermatzea.
 • Ikasketa ingurune seguru eta bidezko baten sorrera, ikasleei eskeintzen zaizkienzizkien ikas-aukerak ahalik eta gehien aprobetxaru eta eta errezteko helburuarekin.
 • Esperientzia bildu ostean, helduen hezkuntzan aniztasunaren kuedeaketa egoki bat bermatzea.
divina-erasmus +-otxarkoaga

Diversidad en la educación de adultos

La intención de «Diversidad en la Educación de Adultos» es la creación de un proyecto financiado por la Unión Europea (en el marco de asociaciones estratégicas de Erasmus +) para promocionar herrramientas específicas y habilidades para los formadores en la educación de adultos además de gestionar la diversidad en las instituciones dedicadas a la educación para adultos. El proyecto Divinity de Diversity pretende alcanzar los siguientes objetivos:

 • Sensibilizar e informar acerca de todo lo relacionado con la diversidad.
 • Promover el desarrollo personal de los docentes y otras partes implicadas como el intersado y accionista de dicho centro de educación para adultos.
 • Fomentar la creación de un entorno de aprendizaje seguro y equitativo con el objetivo de facilitar a todos los aklumnos aprovechar al máximo las oportunidades de aprendizaje que se les brindan.
 • Prevenir el acoso u cualquier otro tipo de discriminación que pueda surgir en la educación para adultos, promoviendo la equidad y la cohesión social.
 • Hacer acopio de experiencia para luego difundir prácticas acordes a dichas explicaciones a fin de seguir avanzando en una correcta gestión de la diversidad en la educación para adultos.

Stereotypes & Science Fiction

«StereoScifi«, parte hartu genuen proiektu partekatzailearen izena da. 2017ko abenduaren 1ean eman zitzaion hasiera eta azaroaren 30ean bukatu zen. Gaur egun lankidetza ete den arren, etorkizun hurbil batean berrartzea posible liteke, esperientzia ezin hobetzat jo baigenuen parte hartu genuen alde desberdinok.

StereoSciFi

Se trata de un proyecto europeo en el que tomamos parte; comenzó el 1 de diciembre de 2017 y finalizó el 30 de noviembre de 2019.

StereoScifi-erasmus +-otxarkoaga

La crisis económica actual, sumada a tiempos inestables y continuos conflictos sociopolíticos entre países limítrofes, acrecentan los prejuicios y la discriminación (ya sea por motivos de género, éstatus socioeconómico, estereotipos raciales o étnicos), los cuales empeoran de forma considerable la vida social generando violencia y la intolerancia; asimismo, se promueven la xenofobia geeralizada, el racismo, la violencia de género, el acoso, la discrimnación entre clases sociales u orientaciones sexuales.

Cabe aclarar que la meta del proyecto no es prevenir el uso de estereotipos, sino reducir (y con el tiempo evitar) cualquier tipo de segregación o discriminación además de posibles conductas hostiles hacia cualquier colectivo o individuo.

El proyecto se centra en estudiantes de entre 7 y 12 años uniendo ciencia con películas y libros (por ejemplo, libros y películas de ciencia ficción con raíces en antropología, sociología, política y psicología) haciendo un esfuerzo para atraer a la mayor cantidad de jóvenes. El resultado es una forma diferente y dinámica de entender el mundo a través de las narrativas a la vez que crean nuevos significados.

Se trata de concienciar que lo diferente no es malo o peor, simplemente, diferente. El respeto mutuo resulta clave en una relación social sana. A continuación el procedimiento:

 • Catálogo StereoSciFi: 12 películas y 12 libros (ambos) de ciencia ficción que pueden utilizarse para trabajar estereotipos sociales.
 • Maleta de actividades StereoSciFi: contiene un mínimo de 3 actividades por libro/película de una selección de 4 libros y 4 películas incluidas en el catálogo StereoSciFi.
 • Guía para profesores de StereoSciFi: orientación y consejos para usar el catálogo de StereoSciFi y la Maleta de Actividades, además de sugerencias para trabajar con los estudiantes los estereotipos y la discriminación.

Política de Erasmus +

Existe una «carta» o certificado que establece los principios fundamentales de toda actividad de Erasmus+ que deben respetar los centros de Enseñanza Profesional.
Esta carta establece los principios básicos y los requisitos mínimos que debe cumplir un centro  para realizar actividades dentro del programa Erasmus.
Como se establece en la solicitud de la Carta Erasmus+, el Centro Formativo Otxarkoaga hace pública su Declaración de Política Erasmus+ en este enlace.