DBH

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

Nori zuzendua:
 • 12-16/18 urteko gazteak, ikaskuntza praktikoagoa eta beren ezaugarrietara egokitua izateko interesa dutenak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatua lortu nahi dutenak.
Zer lortu nahi dugu?
 • Graduatua DBH egokitu baten bidez lortzea, gure erantzuna ikasleei egokitzeko, bakoitzaren ezaugarrietatik abiatuta, eta pertsonaren garapen integrala sustatzeko, maila intelektualean, motorrean, oreka pertsonalean eta afektiboan.
Nola?
 • Metodologia aktiboa eta parte-hartzailearekin
 • Ikasgaietan lortu beharreko edukiak eta gaitasunak esanguratsuagoak eta funtzionalagoak eginez.
 • Ikasgaiak elkarrekin lotutako proiektu eta tailerretan egituratuz (sukaldaritza, baratzea, asmakizunak eta makinak, komunikabideak, ezagutza historiko-geografikoa, ingurumena).
 •  Materialak ikasleen ezaugarrien eta landu beharreko proiektuen eta tailerren arabera landuz.
 •  Jarduera osagarriak eginez (irteerak, bisitak).
 • Gizarte-trebetasunak eta egituraketa kognitiboa lantzea.
 • 4. mailan, lan praktikoak ikastetxean dauden espezialitateetako tailer profesionaletan.
 •  Bere jardueren, ahaleginaren, parte-hartzearen, portaeraren eta lortzen duen aurrerapen pertsonalaren etengabeko ebaluazioa eginez.
 • Familiekin edo legezko arduradunekin lankidetza estuan arituz ikasleen eguneroko jarraipenean, une bakoitzean behar diren neurriak hartzeko.
 •  Gure ikasleekin esku hartzen duten kanpoko eragileekin sarean lan eginez.

DBHko aniztasunari erantzuteko neurriak

PROGRAMAK

Nori zuzendua
 • 13-14 urterekin Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailak egiten ari diren ikasleak.
 • Egoera pertsonal eta sozial zailetan dauden ikasleak, curriculum egokituagoa behar dutenak eta curriculum-desfasea gainditzeko eta DBH egiten jarraitzeko behar diren oinarrizko gaitasunak lortu behar dituztenak.
Zer lortu nahi dugu?
 • Haien portaera pertsonala eta soziala indartzea.
 • Autoestimua eta oinarrizko gaitasunak garatzea.
 • Hezkuntza-sisteman berriro integratzea ahalbidetzea.
Nola?
 • Ikasleen benetako beharretara egokituta, curriculumari, ordutegiei eta taldekatzeei dagokienez.
 • Jarrera- eta kognizio-aberasteko ekintzen bidez.
 • Talde berean bi irakasle egotea jarduera batzuetan, edo taldeak banatzea beste batzuetan.
 • Beste irakasle batzuen esku-hartze puntualak/sistematikoak ikasgelatik kanpo.
Nori zuzendua
 • 14-16 urte bitarteko ikasleei
 • Egoera sozial oso ahulean dauden gazteei
 • Zeregin manipulatzaileenekiko interes argia dutenei.
 • Curriculumaren desfasea murriztuko duen eta harreman sozial egokiak ezartzeko beharrezkoak diren estrategia pertsonalak emango dizkion prestakuntza jasotzeko beharra duten ikasleei
Zer lortu nahi dugu?
 • Ikaslearen garapen soziala eta pertsonala lantzea, gaitasun sozial eta pertsonal ona bermatzeko, ikasle arduratsuak eta berehalako errealitatearekiko eta, oro har, gizartearekiko konpromisoa dutenak prestatzeko.
 • Ikasleari lan akademikoak behar bezala egiteko duen gaitasunaren konfiantza eta sinesmena itzultzea, ikaslearengan eskolarako motibazioa sustatzeko eta ohiko irakaskuntza-planetan berriz sar dadin bultzatzeko.
 •  Ikastetxeak berak DBHn (batez ere LDn) edo Oinarrizko Lanbide Heziketan sartzeko aukera eskaintzen die. Une oro, hezkuntzak etorkizunean garapen pertsonal egokirako duen garrantzia azpimarratuz.
 •  Hori ezinezkoa denean, lanerako prestakuntzara bideratzen da, eta, betiere, lan-munduan sartzera.
Nola?
 • Metodologia aktiboa, parte-hartzailea, dibertsifikatua, malgua eta ikasleen gaitasunei eta ikasteko erritmoari egokituaz.
 • Oinarrizko gaitasunak diziplinartean landuaz.
 •  Proiektu eta tailerretan oinarritutako funtzionamendua aukeratuaz (profesionalki trebatzeko helbururik gabe): sukaldaritza, elektrizitatea, zurgintza, iturgintza, irakurketa-tailerra, kulturak eta hizkuntzak, bide-hezkuntza.
 • Tutoretza-lan hurbila, ikasleekiko jarraipen hurbila eta familiekiko komunikazio indartsua, arreta pertsonalizatua, indibidualizatua eta hurbila ziurtatuaz.
 • Bizikidetza erraztuko duten jarrerak, erantzukizunak eta trebetasun sozialak landuaz, bai ikastetxean, bai gizartean eta herritarren artean.
 •  Taldeko irakasle kopuru txikiaz.
 • Ikastetxetik kanpoko erakundeekin koordinatuaz, baldin eta gure ikasleekin lan egiten ari badira.
Nori zuzendua
 • EAEra iritsi berri diren ikasleei, hasieran Zornotzako Lehen Harrera Adingabeen Zentroan daudenak, Aldundiaren tutoretzapeko beste zentro/pisu batzuetan sartzeko zain. Familiako erreferente heldurik ez dago, eta mugak ezartzea murriztuta dago Erkidegoko beste ikasle batzuekin alderatuta
 • Komunikazio-gaitasun oso mugatua dutenei, askotan, nulua duten ikasleak,
 • Horietako gehienek eskolatze irregularra dute jatorrizko herrialdean, eta kasu batzuetan ez dira eskolatuta egon, beren ama-hizkuntzan analfabetismo-egoeran baitaude.
 • gure hezkuntza-sistemarekiko curriculum-desfasea oso esanguratsua da. Gutxieneko maila akademikoak eskuratu behar dituzte, etorkizuneko programetan arrakasta bermatzeko.
 • Lan-munduan sartzeko interes argia duten ikasleei.
Zer lortu nahi dugu?
 • Ikasle iritsi berriei maila pertsonalean eta sozialean beharrezko jarraibideak eskaintzea, gure kulturan eta gizartean ondo integratzeko.
 • Beste hezkuntza-programa batzuetan arrakasta bermatzeko autonomia emango dioten gaztelaniaren oinarrizko komunikazio-estrategiak ematea.
 • Ikasgelan eta ikastetxean autonomia pertsonala lantzea, jardueretan eta berdinekiko harremanetan parte hartzea sustatuz eta pertsonen arteko harremanak sustatuz.
 • Jarrera pertsonalak eta sozialak lantzea, hezkuntza-aprobetxamendu ona izan dezaten.
 • Prestakuntza akademiko egokia ziurtatzea.
 • Aisialdirako aukera osasungarriak eta egokituak ematea, eta, gainera, gizarteratze egokirako ateak irekitzea.
 • Egokitu ezineko eta/edo desberdintasuneko egoera guztiak prebenitzea.
 • Tolerantzia, errespetu, laguntasun eta kultura berriekiko irekitasun balioak heztea eta garatzen laguntzea.
 • Aukera-berdintasuna erraztea.
 • Prestakuntza eta trebetasun profesionalak erraztea.
Nola?
 • Metodologia aktiboa, parte-hartzailea, dibertsifikatua, malgua eta ikasleen gaitasunei eta ikasteko erritmoari egokitua.
 • Oinarrizko gaitasunak diziplinartean lantzea.
 • Proiektu eta tailerretan oinarritutako funtzionamendua aukeratu dugu (profesionalki trebatzeko helbururik gabe): sukaldaritza, elektrizitatea, zurgintza, iturgintza, irakurketa-tailerra, kulturak eta hizkuntzak, bide-hezkuntza…
 • Tutoretza-lan hurbila, ikasleekiko jarraipen hurbila eta familiekiko komunikazio indartsua, arreta pertsonalizatua, indibidualizatua eta hurbila ziurtatuz.
 • Bizikidetza erraztuko duten jarrerak, erantzukizunak eta trebetasun sozialak lantzen ditugu, bai ikastetxean, bai gizartean eta herritarren artean.
 • Taldeko irakasle kopuru txikia.
 • Ikastetxetik kanpoko erakundeekin koordinatzea, baldin eta gure ikasleekin lan egiten ari badira.
Nori zuzendua
 • Curriculum-aniztasuna 16-18 urte bitarteko ikasleei zuzenduta dago (salbuespen gisa, 15 urterekin), eta graduatuak bide praktikoagoa erabil dezake horretarako.
Zer lortu nahi dugu?
 • Ikaskuntza praktikoa lortzea.
 • Etorkizun profesionala ezagutzea eta argitzea.
 • Jakin dezatela gure ikastetxeak zer aukera eskaintzen dizkien lanbide-heziketan jarraitzeko.
Nola?
 • Ikasturte batean edo bitan.
 • Irakasgaiak arloka taldekatuta, irakasle bakar batek emango ditu.
 • Talde txikiak.
 • Proiektuetan oinarritutako metodologia aktiboak.
 • Jarraipen hurbilarekin.
 • Astean 2 tutoretza-ordu.
 • 4. mailan, lan praktikoak ikastetxean dauden espezialitateetako tailer profesionaletan.
Norentzat
 • Ikasteko laguntza orokor eta intentsiboak behar dituzten 12 eta 20 urte bitarteko ikasleei zuzendua.
Helburuak
 • Gela horietako ikasleei beren beharren araberako hezkuntza ematea, ahalik eta modu eraginkorrenean garatu daitezen.
 • Ingurune desberdinetan ahalik eta modu autonomoenean parte hartzea ahalbidetuko dioten gaitasunak eskuratzea.
 • Bizi-kalitatearen eta ongizatearen maila gorena sustatzea.
 • Trebetasun sozialak garatzea ohiko inguruneetan ahalik eta gaitasun handienarekin moldatzeko, gaur egun eta etorkizunean pentsatuz (familian, eskolan, jardunean edo lanean hasi aurretik, aisialdian eta komunitatean).
 • Arau sozialak eta besteekiko errespetuzko jarraibideak, normalizazioa eta orokortzea erraztuko duten loturak ezartzea.
Nola
 • Atención personalizada al alumnado, posibilitando situaciones de trabajo colaborativo con otro alumnado
 • Preparación de un ambiente y de entornos de aprendizaje altamente estructurados, tanto a nivel de espacios como de tiempos (secuencias regulares en la jornada diaria, claves visuales constantes, calendarios de tareas…).

Eskatu informazioa

Ateak zabalik,  zuk jarri data.

Deitu 944 124 992 telefono-zenbakira hitzordua eskatzeko, edo egin kontsulta formulario honen bidez.

  Aukeratu aniztasunari erantzuteko neurria: